адвокат Днепропетровск

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5

Адвокат в Днепре (Днепропетровске), т. (096) 781-88-64  г. Днепр, пр. Пушкина 29/10
(здание Кировского райсуда). 
Профессиональная помощь доступна каждому!
Вводная консультация бесплатна! 

Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета


ПРОБЛЕМА НАДАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ НА ЗЕМЛІ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМЦЯМ НА ДОСВІДІ ПОЛЬЩІ ТА БРАЗИЛІЇ

Сьогодні найбільш популярною і поширеною стала тенденція глобалізації та розвиток її процесів. Це явище можна охарактеризувати, як розширення і поглиблення міжнародних процесів інвестування, тобто, глобалізація охоплює всі сфери суспільного життя, у результаті чого, соціально – економічний процес однієї країни – стає складовою світового процесу.

Всеоб’ємлюючі процеси глобалізації не обійшли стороною і Україну, яка від самого початку проголошення незалежності тримала стратегічний напрямок на євроінтеграцію, тобто мала на меті найбільш ефективне зближення із країнами Західної Європи. Так, як зазначає більшість науковців, для зближення з країнами Західної Європи – нам необхідно провести ряд реформ.

 

Адвокат по земельным вопросам в Днепре (Днепропетровске)- одной проблемой меньше!

Однією з основних, на шляху до європейської інтеграції стала гармонізація законодавства, яка викликає велику кількість дискусій, що і обумовлює актуальність дослідження даного явища. Однією з більш дискутивних тем, стала проблема реформування земельного законодавства з метою збільшення інвестицій у нашу країну, і, як наслідок, покращення рівня життя.Адвокат по земле

Розробленням окреслених питань займалися такі видатні вчені, як В. Горбатенко, А. Штукатурова, П. Кулинич. Так, В. Горбатенко зазначає, що для більш ефективної взаємодії зовнішніх відносин України з ЕС нам необхідно надати можливість іноземцям, а також іноземним юридичним особам право власності на землі сільськогосподарського призначення. У цьому випадку дана обставина значно збільшить інтерес з боку іноземних підприємств (Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / За ред. В.П. Горбатенка: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 306 с.)

Також, що стосується збільшення прав на землі з боку іноземців в цілому, то А. Штукатурова вважає, що в країнах Західної Європи взагалі всі підприємці «виховані» саме на праві власності на землю, а не на праві оренди, тож не треба «боятися» надавати право власності на земельні ділянки, в тому числі, сільськогосподарського призначення в нашій країні (А. Штукатурова. – Юридичний радник. – 2009 – №2 – С. 36 – 41). Іншої точки зору дотримується П.Кулинич, який аналізує питання, кому все ж таки належить українська земля і кому треба надавати право власності на земельні ділянки.
Так, на нашу думку, при оцінці положення ст. 13 Основного закону країни слід виходити з того, що будь-яка конституція, в тому числі, й конституція України, є політико-правовим документом, який містить не тільки правові норми, а й положення політичного та політико-правового характеру.
До останніх відноситься й конституційне положення «земля – власність Українського народу», яке доцільно кваліфікувати не як закріплення монополії власності на природні ресурси, їх належності одному суб’єктові, а як проголошення державою наміру встановити в інтересах Українського народу певні вимоги (обмеження) щодо набуття та реалізації права власності на землю та інші природні об’єкти (П.Ф. Кулинич. – Часопис Київського національного університету права. – 2001 №1 – С.235 – 239).

Втім, якщо звернутись до польського, а також бразильського досвіду, в цілому, можна зазначити, що право власності на землі сільськогосподарського призначання має місце бути. Так, значний інтерес для України становить досвід регулювання земельних відносин у Республіці Польщі – постсоціалістичній країні, яка, маючи подібні до українських проблеми у сільськогосподарському землекористуванні завдяки проведеним реформам досягла членства у Європейському союзі та інтенсивно розвиває сільськогосподарську інфраструктуру. Так, оборот речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення У Польщі, як і в більшості країн ЄС, здійснюється шляхом продажу, спадкування, дарування, оренди між фізичними особами, обміну тощо (А. Мартин, О.Коник. – Земельне право України. Теорія і практика. – 2011 №5 – С.66 – 70). Схожа тенденція спостерігається і у земельному законодавстві Бразилії.

Правовий режим, запроваджений у Бразилії щодо іноземного землеволодіння нагадує правовий режим України в частині несільськогосподарських земель. Іноземці можуть набувати такі землі практично без обмежень, втім, на відміну від України, в принципі, закон не забороняє іноземцям набувати землі сільськогосподарського призначення у власність, лише ставить певні вимоги до набувачів та запроваджує обмеження (Матеріали до обговорення проекту Закону України «Про ринок земель» – Земельне право України. Теорія і практика. – 2012 №2 – С.45 – 47). Таким чином, можна зазначити, що немає однозначно вірної точки зору стосовно володіння землями сільськогосподарського призначення іноземцями. З одного боку – це велика перевага, адже у цьому випадку збільшиться кількість іноземних інвестицій.

Втім, не можна забувати про те, що Україна володіє найбільшою територією серед всіх країн Європи, окрім цього, саме в Україні знаходяться кращі в світі чорноземи. І варто замислитися над тим, що краще: іноземні інвестиції чи те, що найбільша цінність нашої держави – землі сільськогосподарського призначення залишаться у власності лише українського народу. Адже, слід зазначити, що і Бразилії, і в Польщі якість земельних ділянок значно гірша, ніж в Україні, тож необхідно розуміти всю важливість даної дилеми і не квапитися надавати право власності на землі сільськогосподарського призначення іноземцям, однак, разом з тим, треба будувати гармонійні політико-правові відносини з країнами Європейського Союзу.

Ясинська Д.В.

Адвокатское объединение «АЛЬФА»

Профессиональная юридическая помощь доступна каждому!

(096) 781-88-64 г. Днепр, пр. Пушкина 29/10 (здание Кировского райсуда г. Днепр).

адвокат днепр

BROWN BLUE ORANGE