адвокат Днепропетровск

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5

Адвокат в Днепре (Днепропетровске), т. (096) 781-88-64  г. Днепр, пр. Пушкина 29/10
(здание Кировского райсуда). 
Профессиональная помощь доступна каждому!
Вводная консультация бесплатна! 

Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета


ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

Сьогодні, у зв’язку із розвитком ринкової економіки - спостерігається тенденція врегулювання земельних правовідносин за допомогою «союзного» законодавства, тобто поєднання цивільного та земельного, адже, земельні правовідносини є повноправним предметом безпосередньо цивільного права.
Актуальність даного наукового дослідження обумовлюється низкою прогалин в законодавстві, а також досить слабким регулюванням самих земельних відносин. Даною проблематикою займались такі науковці, як: Харитонов Є.О., Каракаш І.І., Джавадов Х.А. Для визначення цивільно – правової відповідальності за порушення земельного законодавства необхідно враховувати те, що земля, як об’єкт відповідних правовідносин, в першу чергу, є природнім ресурсом, а тому, є об’єктом правового регулювання екологічного законодавства (Джавадов Х.А. Гражданско – правовая ответственность за нарушение земельного законодательства (на опыте Украины, Азербайджана и России): Монография . – К.: Издательство «Юридична думка», 2009. – 272 с.) У земельних правовідносинах можуть спостерігатися порушення договірних зобов’язань.правове регулювання земельних спорів

У зв’язку з цим, порядок і розміри компенсації наданої шкоди регулюється нормами цивільного законодавства. Слід зазначити, що діюче цивільне законодавство не містить в собі положень, які б безпосередньо визначали весь перелік немайнових прав, які можуть бути порушені у результаті земельних правовідносин. Нажаль, така ж сама ситуація спостерігається і з боку земельного законодавства. Це і є однією з прогалин. Необхідно звернути увагу на те, що в практиці земельних спорів існують не індивідуалізовані спори, тобто, ті, що не знайшли означення в законодавстві і не є, по суті, предметом безпосередньо земельного права, тому тут цивільне право намагається допомогти, а саме, надати якісні характеристики, що дадуть можливість визначити природу даних спорів.
Про взаємозв’язок земельного та цивільного законодавства свідчить також судова практика, так, згідно з роз'ясненнями, викладеним у постанові Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року №7 «Про практику застосування земельного законодавства при розгляді цивільних справ» (О практике применения земельного законодательства при рассмотрении гражданських дел: постановление Пленума Верховного Суда Украины от 16 апреля 2004 года №7// Законодательная база ЛИГА – ЗАКОН. – версия 7.7.1.) судам підвідомчі справи про:

  •  Володіння, користування, розпорядження земельними ділянками;
  • Право громадян на земельну частку при приватизації земель державних та комунальних сільсько – господарських підприємств;
  •  Визнання недійсним відмови про надання в постійне користування земель юридичним особам;
  •  Рішення спорів, пов’язаних з орендою земельних ділянок;
  • Установу та припинення дії земельних сервітутів…

Це далеко не весь перелік справ стосовно земельних правовідносин, які можуть регулюватись не лише земельним, а цивільним законодавством. Не дивлячись на те, що земля є досить специфічним об’єктом правовідносин, у цивільному кодексі – чітко прописані права власності на землю. Так, глава 27 ЦК дає вичерпний перелік можливостей володіння, користування та розпорядження земельними ділянками.
Втім, оскільки земельні правовідносини є предметом не лише земельного, а й цивільного законодавства, хотілося б зазначити, що сьогодні досить слабо врегульовані земельні питання щодо загального законодавства, тож ми вважаємо, що необхідно розширити коло питань, яке буде охоплювати ЦК України з приводу земельних ділянок, внести певні корективи у цивільне законодавство – збільшити кількість статей, які допоможуть найбільш повно врегулювати земельні спори.

Тобто, ми повинні прагнути більш комфортного і, разом з тим, ефективного врегулювання земельних правовідносин, адже, як зазначається у ст.373 ЦК України, земля – є основним національним багатством, тож необхідно вдосконалити цивільне законодавство, а також, грамотно використовувати його в єдності із земельним. Лише за цих умов можна досягти гармонійного функціонування земельних правовідносин.

Ясинська Д.В.

Адвокатское объединение «АЛЬФА»

Профессиональная юридическая помощь доступна каждому!

(096) 781-88-64 г. Днепр, пр. Пушкина 29/10 (здание Кировского райсуда г. Днепр).

адвокат днепр

BROWN BLUE ORANGE